Türkiye, boğazlardan geçen petrol tankerleri için yeni sigorta zorunluluğu getiriyor

Türkiye Perşembe günü ham petrol taşıyan tankerlerin Türk boğazlarından geçmesi için ek bir zorunluluk getirdi.

Bu husus, TASS’a ulaşan, Denizcilik İşleri Genel Müdürü Ünal Baylan tarafından yayınlanan bir genelgede ifade edilmiştir.

Ankara, 1 Aralık’tan itibaren sigorta şirketlerinden, gemilerinin işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara, çevreye veya kargoya verilen zararlar ile para cezaları ve ilgili cezalar gibi durumlarda sorumluluğunu karşılamak için gerekli P&I sigortasının sağlandığını teyit eden bir mektup talep etmeye başladı.

Bu bağlamda, Türk makamları seyir planı raporuna (SP-1) sigorta şirketinden geminin, yükün ve seferin detaylarını belirten ve P&I sigortasının gemi, sefer ve yük için geçerli ve eksiksiz olacağına dair bir yazı eklenmesini talep etmektedir.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Alexander Poshivay 29 Kasım’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin deniz taşımacılığı için Rus şirketlerinin sigorta sertifikasını tanıyacağını söyledi.

Türk medyasına göre, petrol tankerlerinden petrol kirliliği sorumluluk sigortası sertifikası (CLC) bulunması nedeniyle sigorta şirketlerinin bu tür mektupları vermeyi reddetmesi gibi zorluklar ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, Türkiye’nin 2001 yılında, gemi sahiplerinin kirlilikten dolayı hukuki sorumluluğunu öngören ve bunun için tazminat sağlamayı amaçlayan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye (CLC 1992) resmen katılmış olmasıdır. Sigorta şirketleri, CLC sertifikasına sahip olduklarında P&I sigorta onay mektubu sağlamaya gerek görmemektedir.

Mayıs ayında Birleşik Krallık ve AB, Rus petrolü taşıyan gemilere sigorta yaptırılmasının eşgüdümlü olarak yasaklanması konusunda anlaştı.

Leave a Reply